Kedves Partnereink!!

Februárban ingyenes kiszállítással ajándékozunk meg minden kedves vevőnket, aki 20.000 Ft felett rendel!

A kedvezmény a webshop által kalkulált árból kerül levonásra, amennyiben a rendelés végén a megjegyzés rovatba feltünteti a „februári akció” jelszót. A visszaigazoláson már a kedvezményes ár fog szerepelni.

Szállítási feltételek

 

A Webshopban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

Regisztrált felhasználóink számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén házhoz szállítjuk szerződött partnerünk közreműködésével a gyártást követő 5 - 7 munkanapon belül.

Szállítási címként megadhat a számlázási címtől eltérő címet is. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

Amennyiben a szállító Önt nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Önnel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.

A Webáruházban rendelt termékeket futárral szállíttatjuk ki, személyes átvétel nem lehetséges.
Az alapanyagok telephelyünkön megtekinthetőek, de készpénzes átvételre nincs lehetőség.


1. A szerződéskötés


A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A  szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történő kattintással  határozatlan időre jön létre. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vevő jelen Szállítási Feltételek elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz.


2. Szerződő Felek

2.1. A Szolgáltató

A http://pvcszalag.hu webáruházat a Szolgáltató üzemelteti.
A Szolgáltató teljes neve: POLIGON Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye:  1025 Budapest, Vihorlát utca 6.
A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:
- telefonszám: 06-1-226-6907
- e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-563809
A Szolgáltató bankszámlaszáma: K&H Bank 10400054-00501673-00000000
A Szolgáltató adószáma: 12193053-2-41.
A Szolgáltató képviselője: Kaszás Károly ügyvezető igazgató

2.2. Vevő

A Vevő az a természetes személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban vásárol árucikket.


3. Megrendelés folyamata

A Szolgáltató a megrendelés állásáról folyamatosan tájékoztatja a Vevőt.

3.1. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a vevő a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.
A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; központi telefonszám: 06-1-226-6907

3.2. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását, a rendelés befogadásáról tájékoztatást küld.
A Szolgáltató a megrendelést követően a szükséges beszerzést haladéktalanul elindítja.

3.3. Fizetési feltételek

3.3.1. A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.

3.3.2. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit.


4. Szavatosság

A Vevő által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a   fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –  termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


6. Megrendelések módosítása

A webáruházban feladott megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.


7. Vételár, fizetési feltételek

7.1. Fizetés és szállítás
A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a kiadványok vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Az átvétel esetleges plusz költségei a Vásárlót terhelik.


8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
- a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Szolgáltató nem felelős a Vevő internet használata során a Vevő számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felöl érkező káros hatások elhárítása a Vevő feladata.


9. A vásárlástól való elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő
- termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
- több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
- több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: POLIGON KFT., 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 20.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A termék(ek) vételárát csak a sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolata átadása ellenében téríti vissza a Szolgáltató legkésőbb az elállást követő tizennégy (14) napon belül. Elállás esetén, ha a termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. A megrendelőt terheli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Vevő által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a termék vételárát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

A Webshopban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

Regisztrált felhasználóink számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén házhoz szállítjuk szerződött partnerünk közreműködésével a gyártást követő 3 munkanapon belül.

Szállítási címként megadhat a számlázási címtől eltérő címet is. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

Amennyiben a szállító Önt nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Önnel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.

A Webáruházban rendelt termékeket futárral szállíttatjuk ki, személyes átvétel nem lehetséges.
Az alapanyagok telephelyünkön megtekinthetőek, de készpénzes átvételre nincs lehetőség.


1. A szerződéskötés


A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A  szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történő kattintással  határozatlan időre jön létre. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vevő jelen Szállítási Feltételek elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz.


2. Szerződő Felek

2.1. A Szolgáltató

A http://pvcszalag.hu webáruházat a Szolgáltató üzemelteti.
A Szolgáltató teljes neve: POLIGON Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye:  1025 Budapest, Vihorlát utca 6.
A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:
- telefonszám: 06-1-226-6907
- e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-563809
A Szolgáltató bankszámlaszáma: K&H Bank 10400054-00501673-00000000
A Szolgáltató adószáma: 12193053-2-41.
A Szolgáltató képviselője: Kaszás Károly ügyvezető igazgató

2.2. Vevő

A Vevő az a természetes személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban vásárol árucikket.


3. Megrendelés folyamata

A Szolgáltató a megrendelés állásáról folyamatosan tájékoztatja a Vevőt.

3.1. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a vevő a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.
A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; központi telefonszám: 06-1-226-6907

3.2. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását, a rendelés befogadásáról tájékoztatást küld.
A Szolgáltató a megrendelést követően a szükséges beszerzést haladéktalanul elindítja.

3.3. Fizetési feltételek

3.3.1. A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.

3.3.2. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit.


4. Szavatosság

A Vevő által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a   fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –  termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


6. Megrendelések módosítása

A webáruházban feladott megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.


7. Vételár, fizetési feltételek

7.1. Fizetés és szállítás
A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a kiadványok vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Az átvétel esetleges plusz költségei a Vásárlót terhelik.


8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
- a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Szolgáltató nem felelős a Vevő internet használata során a Vevő számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felöl érkező káros hatások elhárítása a Vevő feladata.


9. A vásárlástól való elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő
- termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
- több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
- több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: POLIGON KFT., 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 20.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A termék(ek) vételárát csak a sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolata átadása ellenében téríti vissza a Szolgáltató legkésőbb az elállást követő tizennégy (14) napon belül. Elállás esetén, ha a termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. A megrendelőt terheli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Vevő által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a termék vételárát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 
+36 1 226 6907


Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

PVC alapanyagaink német/francia gyártásból származnak. Termékeink szakítószilárdsága, átlátszósága, összetétele megfelel az Európai Unió egészségügyi előírásainak.
Kérésükre minőségi bizonyítványt állítunk ki.